Seminar Pertemuan Sasterawan Etnik Serantau 2022 (SPSESS22)

Kelab Penulis Kadazandusun / Murut (Momogunsia)

Seminar Pertemuan Sasterawan Etnik Serantau 2022 (SPSESS22)
Kelab Penulis Kadazandusun / Murut (Momogunsia)

Seminar pertemuan sasterawan serantau untuk membentangkan isu isu sastera etnik serantau, mengetengahkan sastera etnik di kalangan pelajar dan penulis serta bengkel pembangunan sastera etnik.

Manakala Seminar Penulis Serantau (SPES 22) akan berlangsung pada bulan Disember, dimana seminar ini akan dihadiri oleh penulis penulis dari negeri Sabah, Sarawak, semenanjung Malaysia dan Brunei dan penceramah yang akan turut menjayakan seminar ini terdiri dari penulis mampan dan Pengkaji Sastera Etnik se Asia Tenggara. Salah satu tema yang akan dibincangkan dan disampaikan adalah untuk mengarusperdanakan Sastera Etnik, mengukuhkan jaringan dan jalinan aktiviti penulisan pelbagai kaum (etnik) membantu memantapkan pengembangan bahasa Kebangsaan dalam pelbagai kaum, mengalakkan pengkaryaan berteras etnik untuk menyerlahkan kearifan tempatan dan menerbitkan majalah pembentangan bahan untuk dokumentasi pada masa akan datang.

Fen Homestay, Kundasang
December 3, 2022
09:00
- 12:45
Free