Kulim Art Fiesta

Jomsapotlokal Sdn. Bhd.

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan kesenian dan kebudayaan kepada semua lapisan masyarakat setempat khususnya dalam daerah Kulim serta kawasan persekitaran. Selain daripada itu, program ini turut bertujuan untuk memberi kesedaran dan pendedahan kepada belia/ beliawanis yang juga merupakan generasi masa hadapan berkenaan polimik cinta serta mengetengahkan budaya dan kesenian agar tidak hilang begitu sahaja.

Komplek Sukan KHTP Kulim Hi-Tech
January 28, 2023
10:00
- 11:30
Ticketed