Persatuan Penggerak Kreatif dan Inovasi Sabah

Persatuan Penggerak kreatif dan Inovasi Sabah bermatlamat untuk menggalakan dan memupuk rasa minat dalam kalangan para belia agar terus aktif berkarya dalam bidang seni dan mempromosikan sumber idea kreativiti dan berinovasi yang dijana oleh buah fikiran para belia.

Catch Persatuan Penggerak Kreatif dan Inovasi Sabah on ArtsFAS

One with Nature Music Festival

Persatuan Penggerak Kreatif dan Inovasi Sabah
January 21, 2023